Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Thơ Hồ Công Tâm, Hà Thượng Nhân, Ngô Đình Chương, Trịnh Cơ, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Cao Mỵ Nhân, HCT

Image may contain: 4 people, people standing


[1]

GỞI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Trước giờ Lịch Sử hãy đề cao,
Quân Đội Nhân Dân đứng phía nào:
Dân tộc sinh tồn hay ác đảng ?
Bạo quyền giãy chết hoặc đồng bào?
Trung thành với Đảng mong chia chác (?)
Phản bội nhân dân nhắm được sao (?!)
Đàn áp dân oan là phản quốc,
Đáo đầu đồ tể hãy buông đao!

HỒ CÔNG TÂM 
(July 2007)


[2]

ĐỨNG BÊN NÀO?

Quân Đội Nhân Dân thật sự cao
Nhân dân ? Nhưng phải đứng bên nào?
Công nông nếu thật là cơ bản
Trí phú thì ra đã dị bào?
Chỉ thấy biểu tình như bão nổi,
Nghĩa là cách mạng thế này sao?
Kinh Kha cái thuở sang sông Dịch
Thành bại đâu vì một nhát đao ?

HÀ THƯỢNG NHÂN
(San Jose, October 9, 2007)


[3]

QUẢ BÁO NHÃN TIỀN

Này này mấy chú ở trên cao
Quân đội nhân dân của nước nào ?
Dinh lớn, vàng đầy đời trọc phú
Rượu ngon, gái đẹp tiệc thai bào
Bán rừng, bán bể Tàu cho điểm
Cướp đất, chôn người Trọng gắn sao
Sám hối mau đi thời đã điểm
Cầm đao sau trước chết vì đao

NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG 
2017


[4]

TÂM TÌNH VỚI CÁC ANH BỘ ĐỘI

Các anh là kẻ có quyền cao
Suy nghĩ cho hay để biết nào :
Quần chúng dân đen là cốt lõi,
Đảng ta cán bộ mớ dăm bào!
Nương theo Nhà Nước mà xem được,
Hiếp đáp người lành đành đoạn sao ?
Xin hãy quay về cùng chính nghĩa
Mau mau bỏ súng, vứt gươm đao !

TRỊNH CƠ (Paris)
27/03/2017

[5]

THẸN KIẾM ĐAO

Quân Đội Nhân Dân rõ chẳng cao,
Vì dân hay chiến đấu phương nào ?!
Phơi xương đổ máu cho cờ Đảng,
Bán nước nhục danh đến chiến bào !
Phục vụ Hồ già đầy tủi hổ,
Cúc cung Tàu Cộng dại làm sao ?
Lại còn tham nhũng tranh ăn nữa…
Tướng tá quyền binh thẹn kiếm đao !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
2017


[6]

SẼ THẾ NÀO

Dẫu cho nước thấp với cờ cao
Đâu biết mai kia sẽ thế nào
Ta cứ bình tâm coi quỷ dữ
Bạn cùng bền chí níu vương bào
Trời thương tiếp sức làm chi được
Người sợ hà hơi chứ biết sao
Bạn hỡi tháng tư đen sắp đến
Xin chung tay súng góp binh đao...

CAO MỴ NHÂN 
2017


[7]

NHIỆM VỤ QUÂN NHÂN

Quân Đội Nhân Dân hỡi Đỉnh Cao,
Giữa Dân và Đảng, chọn bên nào ?
Mài gươm tráng sĩ buông nghiên bút, 
Xếp áo thư sinh khoác chiến bào.
Bảo vệ non xanh trừ hán tặc,,
Giải trừ giặc đỏ đốt cờ sao..
Hoa Nam tình báo mau trình diện
Trốn tránh liệu hồn lệnh xuống đao.

HỒ CÔNG TÂM
2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét