Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

XA MẶT CÁCH LÒNG - Thơ Chương HàTrời đất bốn mùa
Anh, mùa trắc trở
Giữa em hai mùa thương nhớ.

Vạn vật xoay vần
Anh chỉ một lòng
Từ em, nửa đợi nửa mong.

Thiên nhiên mưa nắng
Anh cứ héo hon
Khi em đông ấm, xuân nồng.

Đất trời mênh mông
Anh hoài trông ngóng
Nỡ chi xa mặt cách lòng.

Chương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét