Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Cung Chúc Tân Xuân - Thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn


Inline image
  
          CHÚC TỤNG

Đầu Xuân Mậu Tuất đã đến gần
Văng vẵng bên tai Chó sủa rân
Nhân dịp Tân niên, xin cầu chúc
Thân bằng, quyến thuộc khắp xa gần
Trọn Năm Mậu Tuất đầy Phúc, Thọ
Thân, tâm an lạc, vạn sự lành.

          NGUYỆN CẦU

Nguyện cầu Tổ quốc trường trường cửu
Hạnh phúc chang hòa khắp quốc dân
Sớm thoát gông cùm quân cộng phỉ
Cầu xin Chúa, Phật, với Thánh Thần
Cứu nước Việt Nam qua tai ách
Không thành thuộc địa của Bắc quân
Diệt bọn tham ô, phường bán nước
Ương hèn với giặc, ác với dân
Đốt cho cờ máu thành tro bụi
Cờ vàng phất phới khắp ba Phần.

Hoa Đô, Xuân Mậu Tuất 2018
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét