Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

ĐÊM chờ GIAO THỪA - Thơ Tố Nguyên


thắp nén hương mùi thơm xứ Mẹ
giao thừa nhang khói nhẹ vào thơ
gót chân rón rén trong mơ
nàng thơ gợi thức giấc chờ trong ta
khuya nàng thơ đợi chờ ta đó
đêm nay ngựa cất vó đi về
khi  ta đắm mộng cơn mê
giao thừa lặng lách đêm khê bước vào
bầu trời đêm nghìn sao sáng tỏa
ta với nàng đầu ngả khấn xin
Ơn trên ban xuống niềm tin
muôn dân cháu chắt giữ gìn quê hương
bao nhiêu năm kiên cường nung nấu
vẫn một lòng nương náu thời cơ
triệu trái tim một màu cờ
da vàng máu đỏ kính thờ Ơn trên
sẽ một ngày vô tiền khoáng hậu
Cộng sản tiêu !Tầu tẩu thoát đi !
đất liền hải đảo sử ghi
Việt Nam tổ quốc tôn ti vẹn toàn
thế giới chào khải hoàn vạn tuế
nước Việt Nam chính thể hoà đồng
sáng niềm tin thỏa kiên mong
đồng bào cả Nước quyết không sờn lòng
thắp nén hương mùi thơm xứ Mẹ
giao thừa nhang khói nhẹ vào thơ
gót chân rón rén trong mơ
nàng thơ gợi thức giấc chờ trong ta

Tố Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét