Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

TIỄN TÁO QUÂN - Trần Gò Công/Lão Mã Sơn


Inline image
       

           TIỄN TÁO QUÂN
Hăm ba Tháng Chạp Táo về trời
Nhà tôi nghèo quá Táo Quân ơi!
Không chè đãi Táo cho đúng lể
Kính mời Thần Táo một dĩa xôi.

Khi Táo về Trời chầu Thượng Đế
Xin Táo ra ơn giúp dân tôi
Tâu  lên Thượng Đế, Ngài tường lãm
Cọng Sản Việt Nam ác quá trời !

Giới trẻ chống Tàu toan cướp nước
Công an cộng sản đánh tơi bời
Chúng cướp đất dân, dân khiếu kiện
Côn an du đảng đập tã tơi.

Kính xin Thần Táo thương dân Việt
Tâu lên cặn kẻ với Vua Trời
Ra lịnh Thiên lôi mang sấm sét
Đánh cho Việt cộng, chúng tàn đời.

                    Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét