Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

VẾT NHƠ LỊCH SỬ - Thơ Hồ Công Tâm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Reo mừng trên xác đồng bào
Nón tai bèo với cờ sao đỏ lòm
Đầy trời bão lửa đạn bom...
Một vùng tử khí… cắc bòm oan khiên!
Nằm vùng chỉ điểm huyên thiên
Hận thù ân oán triền miên ngút ngàn
Tháng Giêng thịt nát xương tan 
Mậu Thân Huế hỡi muôn vàn đau thương!
Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường…
Bàn tay vấy máu đồng hương Nam hà
Ăn cơm hưởng lộc Quốc Gia,
Dã tâm thờ giặc quỷ ma vô thần!
Dẫn đường theo đám Cộng quân
Vào thành tàn sát lương dân hãi hùng
Đập đầu, chôn sống hố chung
Tiếng kêu thống thiết ngàn trùng xốn xang
Sông Hương một dải khăn tang
Dễ gì xoá sạch được trang sử hèn!
2018

HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét