Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

TỒN TẠI DÀI LÂU - Thơ Nhật Quang Phi Hồ.Đời người một thoáng trôi qua,
Xác thân rồi cũng bùn ra đất về.
Còn gì để lại trời quê,
Tạo điều bất hủ đời mê, mãi tồn:
Lập công, lập đức, lập ngôn,
Thế gian lưu mãi, người tôn nhắc hoài. 

Lập công kiến trúc bền dai,
Phát minh cơ khí truyền dài ngàn năm.
Giúp đời thoát cảnh tối tăm,
Việc làm hiệu quả, đở chăm nặng nề.
Công trình chắn sóng xây đê,
Cầu Golden West đẹp mê toàn cầu.
Buildings, vận tuyến cao sâu,*
Giúp người đi, ở, hàng đầu nguy nga. 

Lập đức như Phật thích ca,
Giàu sang quyền quí, bỏ qua chẳng màng,
Tìm đường giải cứu thế gian,
Bao năm cơ khổ, rừng hoang tu hành.
Nêu gương, khuyến dạy chúng sanh,
Từ bi, phổ độ, yêu thương, ngay lành.
Vạn năm còn mãi phương danh,
Thế gian soi sáng, đức thành linh uy. 

Lập đức như Chúa Jesus,
Suốt đời bác ái, công bình truyền rao,
Hy sinh chịu chết thảm sao,
Thân hình khổ nạn, đức cao sống hoài.
Mục sư, cha cố, bà xơ
Tận lòng thương giúp vô bờ đói đau.
Lập nên  đức sáng muôn màu,
Giúp đời khổ nạn ngàn sau nhớ hoài. 

Lập ngôn, hiền triết lời hay,
Khuôn vàng thước ngọc mãi bày ngàn năm.
Câu ca, giai thoại, rõ chăm,
Sáng soi như anh trăng rằm đêm thu.
Văn chương, vẻ đẹp ngôn từ,
Dạy người xử thế, nhắc người điều ngay.
Ví lời nói đúng  xưa nay:
“Đừng tin miệng Cướp, nhìn tay Cướp làm.” 

Thơ nầy viết tạm dăm câu,
Đôi điều vắn tắt, giải sầu đêm đông.
Chúc người đại chí, nên công,
Ngàn năm soi sáng cộng đồng năm châu.

Nhật Quang Phi Hồ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét