Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

TÂM SỰ NGÀY CẬN TẾT - Thơ Nguyễn Hữu Tân

(NS Anh Việt Thu)

Ta....
Nhạc sĩ nghèo banh càng đón Tết
Nhà thơ kiết chỗng gọng  chờ Xuân
Năm cùng tháng tận bâng khuâng
Xuân về Tết đến lâng lâng trăm niềm

Én chắp cánh én tìm về tổ
Ngó lại mình vẫn ngố vẫn ngông
Bao nhiêu sâu kín trong lòng
Sầu lên ngòi bút sầu mông mênh sầu

Thân lận đận dãi dầu mưa nắng
Trắng đôi tay vẫn...trắng đôi tay
Bể dâu thay đổi đổi thay
Phận đời lây lất vẫn...lây lất  đời

Tết sẽ qua, qua rồi lại đến
Đi rồi về, Xuân  chuếnh choáng men
Mơ sao giữa cuộc say mèm
Có ta có bậu vẩn thèm tình nhau...

NHTÂN

26 têt Mậu Tuất (Feb. 11/2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét