Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Thơ Xướng Hoạ - :CaoMỵNhân, HồCôngTâm, TrịnhCơ, NhậtHồng NguyễnThanhVân


Hình ảnh nội tuyến 1

CÁM CẢNH CỐI CA

(Coi hình ảnh nón cối trên đầu sư tăng csvn)


Tại sao nón cối với cà sa
Có thể nghênh ngang dạo trước nhà
Bởi lẽ bờ mê còn hứng cảm
Hay là bến giác vẫn thương ca
Hồng chuyên say khướt tà tâm sự
Giai cấp buồn tênh ác ý đà
Pháp chố vô thần nghe trái đạo
Ảnh hình chua xót Phật hay ma…
Hawthorne Feb 4, 2018

CAO MỴ NHÂN

[2]
ĐIỀM HƯNG THỊNH

Đảng viên rơi rụng tựa sao sa
Dân trí ưu tư chuyện nước nhà
Nữ tú nêu cao gương liệt tổ
Nam thanh gào thét bản trường ca
Nông thôn quật khởi màu tươi sáng
Thành thị vùng lên nét đậm đà
Khổ tận cam lai điềm vạn hạnh
Hai miền Nam Bắc sạch tà ma
Feb 4, 2018

HỒ CÔNG TÂM

[3]
ĐƯỜNG VỀ TÂY TRÚC CÒN XA

Tưởng mình nhẹ tựa giọt mưa sa
Thánh thót rơi  trên nóc mọi nhà
Nón cối phủ đầu lừa kẻ khó
 Cà sa che mắt hát  âu ca
Tu hành giả dối rồi sai hướng
Bến giác  xa vời đã trật đà
Giữa cõi Niết Bàn hay ngạ quỷ
Vẫn còn bóng quế với hồn ma !
                                                   
                                                      TRỊNH CƠ (Seattle, WA)                                                   04 Feb.2018

 [4]
                                                                  LŨ ÁC MA 
                                         
                                                 Phật tử nhìn Sư lệ bỗng sa,
                                            Vì chưng sư ấy quốc doanh nhà.
                                            Thịt trâu thịt chó nhe răng đớp,
                                                Bài hát tình yêu há miệng ca.
                                           Chuông mõ Kệ kinh buồn não nuột,
                                               Giai nhân hồng phấn lại sa đà ! 
                                             Mới hay chúng chính Công an đó…
                                                 Ngạo Phật lừa đời lũ ác ma !

                                                                 Feb 4, 2018
                                                Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét