Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Rét cằn - Thơ Đặng Xuân Xuyến.
Gói lời yêu vào lửa
Em chùng chình bước qua
Ngoái đầu, em thành lạ
Ríu chiều hiu hắt mưa
.
Chân trần dạo ngõ xưa
Lối về xa xăm quá
Mấy mùa cây thay lá
Rét cằn chẳng trổ hoa.
*.
                  Làng Đá, 18.11.2018
                    ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét