Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

Nỗi Nhớ Mong Manh - Thơ Như Nguyệt - nhạc Mai Đằng - Tiếng hát Tâm Thư


Ngày nào không có thư anh

Ngày đó buơi là bun!

Ni nh du có mong manh

Cũng là ni nh trong em rành rành

 

Anh ơi, biết rng anh vn đi làm
Trăm công, nghìn vic không nhàn như em

Nhưng em vn thích, vn thèm
Mong thư anh lm, mong ngày mong đêm

Thc dy không thy thư tình
Ngn ngơ em nh, thn thơ em bun

 

Bun bun em li làm thơ

Thơ em thơ nh, thơ yêu, thơ tình

Đp lm mi tình ca mình

Tình ta trong trng, tình mình thanh tao

Yêu nhau mà chng lao đao

Yêu nhau ch đ làm thơ mi ngày

 

Ai bo tình yêu kh đau?

Yêu anh em thy vui ghê, chng su

Có người  đ du yêu hoài

Còn không có, lòng thành khô khan

 

Yêu anh, yêu rt bt ng

Yêu không điu kin, ch cn làm thơ

Như Nguyt 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét