Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

Bụi Trần - Rời Cung Kiếm - Thơ Như Thương

 

Khép quan tài, ngày bụi trần buông bỏ

Người đi về chốn miên viễn xa xăm

Xin thong dong tự tại như cây cỏ

Để từ đây hết bao nỗi thăng trầm

Không còn nữa, để vuông tròn Đạo Hiếu

Xin cúi đầu lạy tạ: Lỗi lầm con

Đã trễ tràng người ơi... Một chữ "Hiểu"

Biển mênh mông. Núi vĩnh viễn chẳng mòn

Cuối đường đời, nụ cười hiền như Phật

Hết sân si, hết ái ố, muộn phiền

Một kiếp người đâu chỉ là Còn-Mất

Xa gian trần về lại chốn An Nhiên

Theo chân Phật, tu đoạn đường còn lại

Ơn phước dày cho muôn kiếp lai sinh

Người vẫn còn trong lòng con mãi mãi

Bỏ xác thân. Tâm rong ruổi niệm kinh

 

Như Thương

(Tháng 3, 2023)
1 nhận xét: