Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

NỢ MỘT CHỮ "EM" - Thơ Như Thương


 
Nợ tình, nợ một chữ “Em”
Nợ trăm mối buộc từ thềm năm xưa
Nợ cây cỏ nợ nắng mưa
Nợ hoa với bướm thuở chưa tan trường
Nợ câu hát của vấn vương
Nợ cung đàn giữa đêm trường thênh thang
Nợ son, nợ phấn rộn ràng
Nợ đuôi mắt liếc bên hàng giậu quen
Nợ đêm song cửa cài then
Nợ ly rượu cạn say men xuân tình
Nợ ngày nhật nguyệt lung linh
Nợ trăng khuyết tỏ lặng thinh đi về
Nợ dòng sông chốn chợ quê
Nợ nghìn xưa một câu thề ngày đi
Nợ duyên môi thắm lạ gì
Nợ hoa đơm nụ Xuân thì hoài thai
Nợ hương trầm tỏa dáng ai
Nợ tay người lặt lá mai năm nào
 
Như Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét