Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Tĩnh Tâm Xa chốn bụi hồng - Thơ Ngô Đình Chương & Hồ Công TâmTĩnh Tâm

Đừng thôi, bàn chuyện tử sanh
Chú tâm tĩnh tọa, an bình, mỉm chi
Đến rồi ắt hẳn phải đi
Có không, không có, mắc gì có, không
Nhục thân là khối bụi hồng
Nửa tu, nửa vọng, mãi trong ta bà

Ngô Đình Chương
28-1-2016

[2]

Xa chốn bụi hồng

Bỏ qua bên cuộc tử sinh
Tu tâm dưỡng tánh an bình khó chi
Đi hay ở   ở hay đi
Không không sắc sắc   sá gì sắc không
Một mai xa chốn bụi hồng
Bận lòng chi chuyện đàn ông đàn bà

Hồ Công Tâm

28-1-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét