Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Tranh Thơ LÊ THÚY VINH


Đầu Mùa Xuân cùng em đi lễ 
Lễ chùa này - vườn nắng tung bay 
Và ngàn lau - vàng màu khép nép 
Bãi sông bay - một con bướm đẹp 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét