Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Chúa Vừa Giáng Thế Cũng Lưu Vong - Thơ Nhược Thu


Chóng quá ba hai năm biệt xứ 
Hai ngàn năm Chúa xuống nhân gian 
Gánh sầu Chúa gánh giùm ai đó 
Sao vẫn cao vời chẳng chút tan 

Gánh sầu Chúa cất cao vời vợi 
Con nhấc phần con cũng quá đau 
Biển cả thôi xanh màu ngọc bích 
Vì muôn dòng lệ xóa tan màu 

Bao giờ nghe lại hồi chuông đổ 
Bên giáo đường xưa tận xứ mình 
Đôi bóng hẹn hò chung đón Chúa 
Chung đời chung cả gánh điêu linh 

Em buồn ta cũng sầu hơn thế 
Mỗi một Noel thắp lửa hồng 
Chợt biết ngày về xa tít lắm 
Chúa vừa xuống thế cũng lưu vong .. 

 
HAI NGÀN NĂM

Nửa vầng trăng đã mẻ
Khuyết chưa vừa sao em
Mẻ thêm phần đau lẻ
Cho khít màu đen đêm

Thuyền xuôi về bến mỏi
Bến em và bến mê
Bơi bao giờ cho tới
Hồn một nửa quên về

Đêm nay quỳ dưới Chúa
Nghe cội sầu chơi vơi
Hai ngàn năm thắp lửa
Còn lạnh quá Chúa ơi ..

Nhược Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét