Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

LỠ LÀNG - Thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

  
Trăm năm không vẹn câu thề
 Vì con đò củ không về bến xưa

Kễ từ giã biệt Sài Gòn
Một Trời kỷ niệm mãi còn trong tôi
Người xưa năm củ đâu rồi ?
Còn trên quê Mẹ (hay) nổi trôi nơi nào?

Có còn ở xóm Đa Kao?
Bao năm xa cách ra sao bây giờ?
Mái đầu chắc đã bạc phơ
Vì thương, vì nhớ, vì chờ người đi

Người ơi ! Chờ đợi làm chi
Trăm năm  đã lở duyên thì đành thôi
Chậm chân lở chuyến đò đời
Con thuyền duyên nợ đã rời bến sông

Thân tôi thành kể lưu vong
Lang thang đất khách không mong ngày về
Trăm năm không vẹn câu thề
Vì con đò củ không về bến xưa.

 Arlington, VA. Cuối Thu 2016

   Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét