Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

GIỌNG NGÂM VÀ TIẾNG HÁT - Thơ Huỳnh Mai Hoa


         
                Khi người th hn say theo tiếng nhc.
                Điu bng trm đưa giọng hát chơi vơi.
                Không gian như trm lng đ gi mi.
                Thi gian cũng quyn vào câu tình t.

                Tiếng hát thương ai, nghe bun nc n.
                Tiếng hát hiu ai, chuyên ch tình người.
                Người có vào sâu, ra cn sông đi,
                Mà thông cm bao la lòng nhân thế ?

                Khi vn thơ đã được người chia s.
                Mi tiếng lòng cũng được ct li ngâm.
                Ni đau thương, nim cô qunh âm thm.
                Người nói hết hn thơ t sâu thm.

                Giọng ngâm thương ai, thì thm, xa vng.
                Giọng ngâm nh ai, ray rt, nghn ngào.
                Như ngm ngùi, như nhn nh, gi trao.
                Ni nh m, thương cha, su non nước.

               Khi người đã th hn theo thơ, nhạc.
               Chuyn riêng tư như đ lai bên l.
               Chuyn th phi, li thương, ghét, khen, chê.
               Như chìm khut, còn nhạc , thơ trong mt.

               Ch còn đây, nhạc và người đi mt.
               Ch còn thơ m rng trái tim người.
               Tm nhã tơ, tng cung điu chơi vơi.
                Ru nhân thế qua phút giây phin mun./.
                
                 Huỳnh Mai Hoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét