Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

LUÂN KHÚC MÙA XUÂN - Thơ Lâm Hoài ThiThêm một mùa xuân nữa
Sương trắng điểm mái đầu  
Chân chim in khuôn mặt 
Nét hằn đuôi mắt sâu.

Lại một mùa xuân nữa 
Vai chất nặng gánh đời 
Lưng còng thêm tuổi xế 
Nghĩ đường về mù khơi.
Và một mùa xuân nữa 
Như những mùa xuân qua 
Thân rong chơi biển lạ 
Hồn mây bay quê nhà.
Rót cho mình cốc rượu 
Chào mùa xuân qua đây 
Sao nghe lòng quạnh vắng  
Dường như đôi mắt cay.
Ngồi một mình đối bóng 
Đốt điếu thuốc chong buồn 
Đón một mùa xuân nữa
Nhìn trời vọng cố hương.

 Alfa Lâm Hoài Thi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét