Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Chùm Thơ Á NGHI

Thương dân chuyền lửa đấu tranh
Em xưa tình nguyện theo anh suốt đời.
 *
Tay chuyền, đuốc giữ, lửa khơi
Đến đâu sáng đó! Anh ơi! Thương hòai!
Trái tim yêu nước rất oai
Đập cùng một nhịp, tìm ai như mình?
Á Nghi,  10.12.2018


Cảm tác nhân xem tranh A.C.La
Trích tuyển tập ANH ƠI
*
Tuyết giăng đầu núi kìa em
Liễu khoe sắc nắng kết rèm thủy tinh,
Thông xanh lóng lánh họa hình
Sắc đông Tạo Hóa tài tình vẽ tranh
Đóng băng giọt nước trong lành
Liễu buông nhánh trĩu long lanh nghiêng mình.
...
Á Nghi, 20.12.2018
HẾT GIẬN CHƯA NÈ?
*
Trích tuyển tập ANH ƠI
*
Giờ này người ấy làm chi?
Nhớ em không nhỉ? Ngắm gì chung quanh?
Gọi em đi nhé! Nhanh nhanh!
Giận nhau buồn bã, lũy thành quá cao!
 *
Chuyện từ hồi nảo, hồi nao
Đem ra xào xáo làm sao ngọt ngào?
Tình mình thật đẹp biết bao
Mẹ Cha đã dặn: -Thêm vào thảo, thơm
Giữ gìn ấm mái, lành cơm
Mây chiều, gió sáng, sớm hôm vui hoài!

Á Nghi, 9.1.2019
THA HỒ CA HÁT!
*
Tặng hai cháu HK.
Trích tuyển tập TÌM VỀ ĐẤT ẤM
*
Hát cưới Ca làm sao chẳng hợp?
Nhạc thơ đầy, hạnh phúc dường bao,
Vách xôn xao, rộn rã trăng chào,
Chung một nhà tha hồ nhạc dạo!

Á Nghi, 9.1.2019

ANH… THƯƠNG… EM!

Đầu năm lặp bặp tỏ tình
Nhìn em lắp bắp, mái đình đỏ theo
Hai người bập bệu học… chèo
Cá trêu đớp bóng phập phều thấy thương!
*
Hồng trao gìn giữ cho hường
Nước khua trong trẻo thơm Hương Giữ Gìn.

Á Nghi*22.12.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét