Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

ĐIỆU LÝ CHIM CHIỀU - Thơ Huỳnh Tâm Hoài“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Băng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
Chiều chiều ra đứng vườn sau
Vườn xưa vắng vẻ …bậu đâu mất rồi
Nhớ xưa hai đứa cùng ngồi
Chia nhau trái ngọt …sánh đôi …bậu mình

Chiều nay. ..tôi đứng lặng thinh
Thấy con chim ngó trên cành ngẩn ngơ
Xa bầy…chim ngóng, chim chờ
Xa bậu tôi đứng chơ vơ …vọng… buồn!
Ai gieo chi cảnh âm dương
Bao giờ thấy lại người thương ấm nồng
Bốn mươi năm nghĩa vợ chồng
Bậu ơi! bậu hởi! bậu dong mất rồi
Để nay tôi đứng, tôi ngồi
Tôi kêu tên bậu để rồi khóc ngay…!
Biết giờ bậu ở tuyền đài
Sao tôi cứ nhớ bậu hoài bậu ơi…
Chừng nào thôi nhớ …nhớ thôi!
Ai ca điệu lý bồi hồi…dạ đau
 HTH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét