Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Trăng là em - Thơ Trần Vấn Lệ
Chưa gp em

Chưa gặp mt lần
Nhưng nm, mường tượng
Ngó lên trăng...
Ôi em
Như Nguyt!
Thương nhiu lm
Đâu dám nói yêu, rt ngi ngn!  (sửa lại)
Chưa gặp em
Như đã gặp rồi
Từ trong tiền kiếp
Rất xa xôi...
Có người con gái 
Quê miền Bắc
Phải nói là Xinh Lắm
Giọng cười...
Chưa gặp em
Là chưa nắm tay
Là chưa chỉ Nguyệt
Nói chân mày
"Em dù trăng khuyết đêm nào đó
Tình của anh luôn mãi mãi đầy!"
Nói với em
giờ - đang nửa đêm
Trăng Nguyên Tiêu sáng
Sáng trưng thềm...
Em dù trăng khuyết đêm nào đó
Tội của anh là...chưa gặp em!

TVL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét