Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

NGƠ NGÁC CÕI NGƯỜI - Thơ Song ngữ LUÂN HOÁN - THANH THANHđời lưu lạc mỗi ngày là một tuổi    
dài vô cùng nhưng không đủ xót xa  
ta hổ thẹn muốn giấu người tất cả  
giấu được người, nhưng đâu giấu được ta

thư viết cho người mấy lần không gởi   
ta đốt để nhìn làn khói trắng bay         
từng chữ của ta hóa thân trong lửa        
ta cũng cháy vèo sao vẫn chưa hay 

 
ta biết người chờ từng giây từng phút            
bó gối quê nhà nhẫn nhục chờ trông     
ta thẹn làm người tự do viễn xứ           
ngó lại đời mình trùng điệp số không 

đã hẹn với người sao ta chợt khóc    
sống phải làm người xứng đáng đươngnhiên
tội nghiệp thân ta trót già trước tuổi    
ngơ ngác cõi người hiu hắt đuốc thiêng 

xin gửi về người niềm tin chưa chết  
cùng giòng thơ và chút nhớ thương   
thơ hơi mặn vì hình như có máu 
có lá cờ vàng đắp mặt quê hương.  
             
                   LUÂN HOÁN
  
BEWILDERED ABROAD 

To an exile, each day seems one more year to drain;
Quite long, but not enough comparing with my pain.
And my shame, I want to hide it from everybody;
I can hide it from others, but from myself: in vain.
 
The letters many times were written but not sent;
I burnt them to stare at where the white smoke bent.
Each word of mine became in the fire incarnate:
I was burnt too, but not aware of what that meant.
                                  *
I am aware that you've been waiting each second,
At home, inactive, patiently expecting some beckon.
Feeling ashamed of being a free man abroad,
I look at my life and find a repeated zero to reckon.

I made you the promise, but why I suddenly cry?
To be a worthy being is to live up to one's good ply.
How pitiful is my condition, aged ahead of age,
Bewildered to watch the sacred torchlight stultify.

Let me convey to you my undying faith as our base,
Together with nostalgia and my rhymes to embrace:
My verse tastes salted for there appears to be blood
And the yellow flag to cover our motherland's face.
                                    
Translation by THANH-THANH
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét