Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thơ xướng hoạ : Hồ Công Tâm, Kiều Mộng Hà, Phương Hoa, Minh Thúy

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, văn bản và ngoài trời
Hoa Hậu Carmona 
Mỹ nữ danh thơm cả trái cầu 
Oai hùng vượt mặt mấy ông râu 
Gian nguy đạn nổ không lùi bước 
Hiểm hoạ tên bay vẫn tiến đầu 
Sách sử hoài lưu người nối trước 
Bia vàng mãi nhắc kẻ theo sau 
Thương em dũng cảm lòng yêu nước 
Tuổi trẻ gương đời chẳng xoá đâu 
                     Minh Thuý 
                27 tháng 1_2019
VINH DANH GÉNESIS CARMONA 
Hoa hậu lừng danh khắp địa cầu
Đấu tranh vượt trội đấng mày râu.
Thân ngà há ngại vùng tên đạn,
Gót ngọc sá chi giáp tuyến đầu.
Liệt nữ hùng tâm lưu vạn đại
Giai nhân tráng trí dõi ngàn sau
Thanh niên cứu quốc trừ cường bạo
Tham nhũng độc tài chẳng thọ đâu.
January 26th 2019

HỒ CÔNG TÂM 

[2]
Bài hoạ nguyên vận của Nữ Sĩ Kiều Mộng Hà 


BIẾT VỀ ĐÂU!!!
Ngoại hình nổi tiếng khắp hoàn cầu
Nhất tiếu khuynh thành cánh có râu
Yêu nước xông pha về phía trước
Thương dân bất chấp tiến lên đầu
Nam nhân đại trượng thường nhường bước!
Thục nữ tiểu nhi chẳng đứng sau!
Đất nước vào tay phường giá túi
Tấm thân liễu yếu biết về đâu !!!

KIỀU MỘNG HÀ
Jan 26-2019 


[3] Bài hoạ của Nữ Sĩ Phương Hoa 

DANH VẠN ĐẠI 
HOA HẬU CHÍ CƯỜNG DANH TIẾNG TRỤ
MONA TÊN TUỔI DỄ PHAI ĐÂU 


HOA khôi tử nạn rúng toàn cầu
HẬU cứ chống tà muốn... vặt râu!
CHÍ khí bừng bừng tay phất tới
CƯỜNG tâm hực hực bước đi đầu
DANH thơm chói lọi soi người trước 
TIẾNG tốt vang lừng nhắc kẻ sau
TRỤ lại nghìn đời trong sách sử
MONA (Carmona) TÊN TUỔI DỄ PHAI ĐÂU! 

PHƯƠNG HOA 
Jan 26th, 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét