Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chùm Thơ Á Nghi

Thủ bút Á Nghi

 
BẠN ƠI! KHÔNG 
RƯỢU ĐỪNG SAY!
*
Viết thay H. và K. (Rapallo, Genova, Italia)
Trích tuyển tập AI BIỂU
*
Hẹn anh kiếp khác chỉ hồng?
Kiếp này tôi chỉ một chồng tôi thôi.
 
Mà không! Mấy kiếp nữa trôi
Chúng tôi đã hứa: -Mấy đời thương nhau!
Mấy đời, mấy kiếp khác sao?
Xin anh cứ hỏi Trời cao, rõ liền!
 
Trông chi chuyện “Được bén duyên!”
Vô duyên đã rõ! Bạn hiền thì… vui!
Đừng về “Ăn muối khóc vùi”
Lại lên áp huyết, buông xuôi kiếp này.
Trái tim tôi khó lung lay
Ái tình đã có! Đổi thay thêm phiền!
 
Bao nhiêu cô đẹp không… “ghiền”
Ghiền “Chung Vô Diệm, Không Tiền”, làm chi?
Nhà anh đường bệ, oai nghi
Sức đâu dọn dẹp, thu chi chu toàn?
 
Nhà tôi gọn ghẽ một gian
Mái tranh, vách đất, ruộng tràn hương quê.
Thôn làng đường đất gồ ghề
Xe anh bóng loáng chớ về, bụi tung
Trâu bò chái trống, chuồng chung
Chúng ho, sưng phổi, rạng đông ai cày?
*
Thôi nhen! Hổng rượu đừng… say
Bạn… thân… thân hỡi! Gặp vầy đã hên!
 
Á Nghi*16.9.2017 
 
LẮM BẠC MÀ
MẤT TIM VÀNG!
*
Chia sẻ với cháu H.
Trích tuyển tập AI BIỂU
*
Mải mê mãi: lợi, danh, tài
Nên ai bỏ xó mặc ai một mình
Dĩ nhiên kho phải vơi tình
Cửa tình bỏ mở trộm rình đã lâu.
 
Tình đi theo ái đâu đâu
Bỏ ai góc xó trân châu bạc tiền
Ai thương ai, lúc lành hiền
Bây giờ Ai Đó trụ yên dát vàng.
 
Nhiều vàng, bạc nghĩa: ai màng?
 
Á Nghi, 5.8.2016 
  
LO CHI XA!
*
Trích thi tập TÌNH EM CHO ANH
*
Em chưa già, lẩn thẩn
Ngại xuống phố, ra phường
Đã có anh minh mẫn
Luôn luôn đi đúng đường!
 
Em tính tình thẳng thắn,
Anh có tài vòng vo
Ra đời anh già dặn
Em non nớt, theo phò.
 
Em tầm thường, hay giận
Anh năn nỉ phi thường.
Em lạc vào mê trận,
Nên suốt đời em thương!
 
Theo hoài không ân hận
Thôi đừng lo! Đừng lo!
 
Á Nghi*11.8.2016

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét