Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

CÓ NHỮNG BÀI THƠ. - Thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Inline image 
      
Có những bài thơ gợi nhớ thương
Thương người ở lại, kẻ tha phương
Anh sống chân trời, Em góc biển
Cách mặt, nhưng lòng mãi vấn vương.

Có những bài thơ đượm nỗi sầu
Đời ta, rồi biết sẽ về đâu
Bốn mươi Năm lẻ, rời tổ quốc
Thương nhớ cố hương, bạc mái đầu.

Có những bài thơ nói nghẹn lời
Bao Năm ta đã mất nhau rồi
Biết đến bao giờ ta gặp lại?
Người nơi góc biển, kẻ chân trời.

Có những bài thơ gợi nhớ nhà
Những người lữ khách sống phương xa
Nhìn lá Thu bay ngoài song cửa
Chạnh thấy bâng khuâng nỗi nhớ nhà.

Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

1 nhận xét: