Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

TÔI MỪNG SINH NHỰT CỦA CHÍNH TÔI - Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Chín sáu (96) năm xưa cũng ngày nầy
Từ cõi hư vô tôi đến đây
Cơm Cha, áo Mẹ nên vai vóc
Ơn Thầy khai trí mới nên người.

Đến tuổi trưởng thành rời tổ ấm
Lăng lộn mưu sinh giữa chợ đời.
Vinh nhục, thăng trầm, thành rồi bại
Quê hương khói lử khắp nơi nơi.

Đầu quân chống giặc, vì Tổ quốc
Giử nước không thành, bỏ cuộc chơi
Đất khách lưu vong, thân trôi nổi
Ôm hờn vong quốc suốt cuộc đời.

Hôm nay sinh nhựt lần chín sáu (96)
Đường trần cuối nẽo sắp đến rồi
Gác trọ quê người, nâng cốc rượu
Tôi Mừng Sinh Nhựt của chính tôi.

Hoa Đô,Lockwood House,3-10-2019.
       Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét