Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Chân trời viễn phương - Thơ Tuệ MinhChông chênh đứng giữa biển đời
Cỏn con một chiếc thuyền vơi một mình
Tay bát lái trước sóng kềnh
Vững tâm chẳng ngại đám đình dạt xô

Mọi thế lực chỉ hư vô
Thong dong nhẹ gót lên bờ tử sanh
Làn gió thoảng Bát Nhã Hành
Hoà cùng chim hót trên nhành liễu đưa

Chuông thiêng đồng vọng hiên chùa
Cát vàng, bãi cát nên thơ giữa đời
Khóm trúc xanh hoà biển khơi
Vẽ nên đại địa chân trời viễn phương

Từng bước nhịp, bước tình thương
Dẫn cơn sóng bạc về nương cửa thiền
Rèn đức hạnh dạo túc duyên
Mở toang cánh cửa tánh nhiên trung hoà

Tuệ Minh 
Bên hiên Tịch Cốc, May 1, 2019; 9:00AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét