Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

NGÀN THU VĨNH BIỆT - Thơ Mặc Khách Kính dâng linh hồn Mẹ Pháp danh CHÂU NGỌC

       Từ biệt tử  sinh, lòng thanh thản
Mẹ về cõi Phật ánh  hào quang
Mẹ ơi Mẹ _ NGÀN THU VĨNH BIỆT
Lòng con hoang vắng một màu tang !
       Đường xa vạn dặm về thăm Mẹ
Niềm vui chưa trọn chịu áo Tang
Hỏi có đau thương lòng nức nở
Ơn Mẹ chưa đền tim xốn xang !
       Con chết  lặng quỳ bên thân  xác
Xót xa lòng quấn lấy khăn Tang
Mẹ ơi Mẹ từ đây vắng bóng 
Nhớ Mẹ nhiều….mỗi gió Thu sang
        Sáng nay tiễn biệt Trời im vắng
Sông nước buồn tênh…lá úa sầu
Bước lui… trĩu  nặng hồn con nhớ
Bóng Mẹ xa dần….tim nhói đau !
        Chiều phủ hòang hôn quỳ bên mộ
Bịn rịn mây bay cảnh sắc buồn
Tim con tan nát như ai giẫm
Cố nén lòng mà lệ vẫn tuôn...
        Bao lời Mẹ dạy con ghi nhớ
Cát bụi phù vân, Sắc Sắc Không
Chấp tay cúi đầu con khấn nguyện
Mẹ về Cực lạc cõi Hư Không
       Ngày mai “xứ Người “con trở lại
Mộ Mẹ bên sông lệ chảy dài
Bước Lưu vong con mang Tang Mẹ
Mà lòng khóc ngất ...tiếng bi  ai !
     
MĂC KHÁCH
    (77/2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét