Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chùm Thơ Ý NgaQUEN HAY LẠ?
*
Trích tuyển tập DẸP CHO RỒI
*
Tri ân “liệt sĩ Việt”
Sao hát quốc ca Tàu,
Tất cả đều Hán hóa,
Bộ Quốc Phòng thay màu?
 
Cộng phỉ gặp gian tà
Nhà làm sao yên ả?
Cất cao cổ chúng ca
Không hề biết nhục nhã.
 
Đứa hát, đứa xuýt xoa
Con cháu các “cụ cả”
Dân có ai kêu ca?
Khi quen toàn hóa “lạ”?
 
Ý Nga, 13-12-2015


Tranh: LÊ THÚY VINHPHẢI KẾT THÚC NGAY!
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*
Đảng thiêu hủy sách, khét trời
Mạng người sóng dữ biển khơi cuốn rồi!
Người đi không đến! Than ôi!
Còn người ở lại? Dân tôi khốn cùng!
 
“Khốn” theo bén gót: chết chung
Để nuôi đảng sống ung dung làm giàu
Cùng đường sao chẳng lật mau?
Quyết tâm kết thúc đi nào! Thưa dân!
 
Ý Nga, 14-12-2015


Ca khúc NGUYỄN VĂN THÀNH:       
NÀY EM BÉ YÊU

 
TÙ NHÂN DẠY ĐẢNG
*
Thành kính chia sẻ nỗi nhục nhằn của những NGƯỜI LÍNH VNCH trong các trại tù của VC
*
Trích tuyển tập sẽ xuất bản BIẾM THI VÀ NÓI LÁI
*
Điều tra? Nghề nghiệp tầm thường!
Làm rương, làm nẩy ở Trường-Thiếu-Khôn
Học cho thần phách hoàn hồn
Làm nương, làm rẫy: đất hòn cạp ăn.*
 
Rương, cho đảng đựng nhục nhằn
Nẩy khôn tí xíu, họa hoằn bớt ngu
Rẫy, nương: sỏi đá lù lù
Thành cơm-ảo-tưởng, Hán thù “khiếp kinh”:
Vượt qua biên giới điều đình
-Răng Môi cùng “đỏ”: ngộ rinh dìa Tàu!
 
Rương nương, rẫy nẩy một màu
Phải “vàng” mới cứu được nhau kiếp này!
Nhục nhằn đã đến ăn mày
Nương rương rương! Dạy đêm ngày! Vẫn tham!*
 
Ý Nga, 20-12-2015
*Khẩu hiệu VC: “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”
*THAM: xin hiểu theo nghĩa: tham nhũng và tham lam
*Nói lái: làm nương, làm rẫy > làm rương, làm nẩy (cái hòm, cái tủ: đựng đồ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét