Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

TA LẠI VỀ VỚI HUẾ - Thơ SỸ QUỲ & THANH-THANHTa lại về với Huế
Với Tràng Tiền, Hương Giang
Với non xanh, nước biếc
Lồng lộng bóng mây, trời…

Ngự Bình sơn , muôn thủa
Hùng thiêng dáng rồng bay
Mấy trăm năm triều Nguyễn
Mở mang nước non này

Muôn đời Huế trong ta
Phu Vân Lâu còn đó
Thế sự dẫu vần xoay
Dân còn, nước còn mãi
Vạn đại Cố Đô này

Phải giữ biển, giữ trời
Giữ đảo chìm, đảo nổi…
Nhắn người về ngoài tê
Nhắc ai vô trong nớ
Đừng quên cha, ông xưa
Đã dạy lời sinh tử

Huế ta ơi!
Mỗi lần về quê Mẹ
Lại gọi thầm Phú Xuân
Lại gọi thầm Thuận Hóa
Đất Thần thiêng Cố Đô
Muôn đời non nước Việt...
   
                        SỸ QUỲ


I HAVE RETURNED TO HUE

I have again returned to Hué City
With Trang Tien Bridge the pretty
And Huong Giang River the alluring
With clouds and sky to invite touring.

And Ngu Binh Mountain a high prize
Ever sacred like a dragon that flies,
The Nguyen kings over a hundred years
Raised the land so with others it pears.

Forever and ever Hué dwells in me
Phu Van Lau the solemn there to be.
Tho’ unfavorable the world may grow
This people can elude any blow
In this state the Old Capital will exist.

Defense of our sky and sea is urged
Even islands apparent or submerged...
Send word to those who come north
As well as go south from now forth
Not to forget our ancestors long ago
Taught us life or death to end any woe.

Oh! My so beloved Hué City
Each time I come back to you to see
I don’t fail to whisper, Phu Xuan dear
Thuan Hoa the much treasured sphere
The famous old holy Imperial Capital
Of Vietnam always remembered by all.

Translation by THANH-THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét