Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Thơ Á NGHIÁO TÌNH ĐÀ MỤC NÁT
*
Viết tặng M.
*
Cuộc tình vá nhíp đã lắm đường khâu
Lành lặn ở đâu mà như mạng nhện?
Chị khóc, anh cười với người tình mới
Đường đi không tới, chới với qua cầu.
 
Bao năm áo não chịu đựng gian lao
“Lấy” phải anh chồng tánh tình hung bạo,
Chộn rộn lắm đào, đủ thứ lếu láo
Ai “cho” mà “lấy” rồi nuốt nghẹn ngào?
 
Càng đi càng gió, leo núi thật cao
Ai bảo thông minh? Rõ ràng khờ khạo!
Đôi tay run run, đôi chân lảo đảo
Gió bay! Gió bay! Chị về phương nào?
 
Em thương chị lắm, nhưng biết làm sao?
Muốn lệ ngưng trào chị phải tỉnh táo
(Nhà tu cũng buông mới mong ngộ đạo)
Níu chi áo tình nát ngứu, bạc màu?
Á Nghi, 24.7.2020
  
 
CHỊ ƠI ĐỪNG LỤY TÌNH
-“Tâm trí để đâu ấy?
Chị trách mình ngu ngơ
Phí phạm chưa từng thấy,
Sao chị quá dại khờ?”
 
-Hôm nay chị mới thấy
Ba chữ “mất thì giờ”
Trong email người ấy
Nên đem vào văn thơ.
 
-Chị đang làm chi vậy?
Thật nhếch nhác, xác xơ
Chữ… lại gần mới thấy
Khi ngã bệnh bơ phờ?
 
“Người Ta nói… hay quá
Luật sư luận vu vơ
Còn chị a… ha quấy!
Cứ nửa tin, nửa ngờ.
 
Luật sư mà nghĩ bậy
Làm thầy cãi cho ai?
Rõ thật tài là tài
Chị có nên luyến ái?”
*
-Ai chẳng từng khờ dại
Chị ơi! Đường còn dài
Giờ, khôn ngoan còn kịp
Hãy sống vì ngày mai!
 
Chị còn em thân ái.
Chăm sóc lại hình hài,
Yêu gì đừng yêu… quái,
Hãy nghĩ tới tương lai.
 
Chữ tình đà sâu đậm,
Nếu Thiên Hạ hiểu lầm
Mai sau sẽ suy gẫm
Khi giận đừng… song âm!
Á Nghi**24.7.2020
 
 
 
 
ĐÀO MỎ SIDA?

Người ta “bắt cá hai tay
Còn ông bắt gái mấy tay, lắm nàng?
Bà nào ông cũng chàng ràng
Tình: đầu, giữa, kế, dọc, ngang, tím, vàng…
 
Tình nhân ghi chép mấy trang:
Giàu sang: đào mỏ. Nghèo nàn: thí ân!
Vô vàn tính toán? Toàn tan!
Mỏ sâu, vàng bạc ngút ngàn vẫn than.
 
Chẳng đào than, mỏ toàn vàng
Vận sao đen đủi bò càng sida?*
Cả đời chỉ hại người ta
Bây giờ gần đất, tuổi già, người xa!
 
Oan gì mặc cả, kêu ca,
Bao nhiêu trinh nữ ngọc ngà kêu ai?
Á Nghi**24.7.2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét