Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Một mớ bòng bong - Thơ Minh Phượng


Dòng thơ tôi tắt bởi vì đâu?
Một mớ bòng bong ngập vũng sầu
non nước tan hoang nghìn bão nổi
kiếp người, may rủi vạn niềm đau …

Về đâu trong những tháng năm này ?
đại dịch lan tràn giữa đắng cay
Người chết một mình, không dám gọi ….
chỉ là “con số” đó hay đây!

Bòng bong một mớ …cuộc tranh tài
Trong cuộc tử sinh, ai thắng ai?
vận nước trôi tràn theo cộng nghiệp
Còn gì trong thế giới nay mai?


Minh Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét