Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Mừng July 4th - Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image        Mừng July 4th
Bỏ Quê hương đến xứ này
Chúng tôi được sống những ngày tự do
Hôm nay là:  JULY 4th
Nguyện cầu Thượng Đế ban cho Hoa Kỳ

Phú cường một cõi biên thùy
Tự Do đuốc sáng, phát huy toàn cầu!
Văn minh Mỹ Quốc hàng đầu
Uy quyền vũ lực, không đâu sánh bì!

Chúng tôi, vận Nước suy vi
Giang sơn, bị Cộng trị vì bấy nay!
Như đàn Chim Việt lạc bày,
Tới đây, xin nhận nơi này Quê Hương!

Tuy rằng gốc gác tha phương,
Nhưng trong một Nước, yêu thương nhau cùng!
Mừng “NGÀY ĐỘC LẬP” vui chung!
Lá Cờ Hiệp-Chúng-Quốc, bừng nở hoa !!!

        Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia
           Địa chỉ điện thư của tác giả:
       quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét