Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Thơ Ý Nga: YÊU CHI NÀNG THƠ?AI CHẲNG CHÁN! 

Nhìn lên học hỏi được nhiều
Thương ai nhìn xuống: tự kiêu, ngang tàng
Quý nhau sao chẳng nhìn ngang?
Bây giờ nhìn ngửa khấn vang Phật Trời!
 
Thói điêu nhìn chéo, phụ người
Người quen nhìn thẳng, ai cười được đâu
Tưởng cao: giàu kép, lắm đào
Quên nhìn phải trái, tình sầu, khóc chi?

Ý Nga, 15.7.2020
 


YÊU CHI NÀNG THƠ?

Cứ thơ thẩn mơ màng trong trầm lặng
Bệ phóng nào chắc chắn khu trường làng
Đưa em lên cung Quảng thăm chị Hằng
Mà dai dẳng cù cưa đêm thức trắng?

Ý Nga, 15.7.2020 

 
yngacalgary@aol.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét