Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Tìm Về Quá Khứ - Thơ LÃO MÃ SƠN

 Inline image

            TÌM VỀ QUÁ KHỨ

Hoàng hôn xuống cuối chân trời viễn xứ
Chợt nghe lòng buồn, mượn rượu giãi khuây
Nhìn đáy cốc, ta tìm về quá khứ
Tìm bạn bè xưa, tìm lại cố nhân.

Tuổi đời ta sắp cuối nẽo đường trần
Xa cách cố hương, đất khách dung  thân
Muốn thấy lại bạn bè , người năm cũ
Trước ngày ra đi từ giã cõi trần.

Hoa Đô 28-11-2020 
Lão Mã Sơn-Hình chụp ngày lể tạ Ơn vừa rồi (26-11-2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét