Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Bài thơ tự trào “91 còn Vui” của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo

 

            91 CÒN VUI    

  Thơ Trần Quốc Bảo tự trào.     

         
Chín mốt Tuổi Già, vẫn cứ vui,  

Rượu Hồng chúc Thọ, vợ mừng tôi!  

Bạn bè như tóc, rơi gần hết,  

Huynh đệ theo răng, rụng cả rồi!  

Chuyện thế chướng tai, đành điếc lác,  

Trò đời gai mắt, giả mù thôi!  

Niềm vui Hồng Phúc: "còn Hiền Nội,  

Còn Rượu, còn Thơ"... Cảm tạ Trời!  

   

Trần Quốc Bảo  

         Richmond, Virginia  

 Địa chỉ điện thư của tác giả:  

     quocbao_30@yahoo.com  

  

            Quà Tặng 91! 

Bài thơ vừa lên Net, liền nhận ngay được bài đáp họa của

nhà thơ Nguyễn Phú Long.  XIN CÁM ƠN HIỀN HỮU !

                                  -----o0o-----

Kính Họa Thơ Tự Trào của Huynh Trần Quốc Bảo

        Chúc Mừng

Tuổi già chín mốt vậy là vui
Đây đó bạn bè ới chúng tôi!
Sớm tối cháu con tình chẳng thiếu     
Gần xa thân thuộc nghĩa thừa rồi!    
Tạm thời đất khách còn ray rứt;            
Xa cách quê hương nhớ thế thôi!
Vẫn có nhau uyên ương sánh bước,
Vần thơ, ly rượu... cám ơn Trời!

                      Nguyễn Phú Long
                            Richmond, VA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét