Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

SIÊU CẢM - OVER-FEELING - Thơ Hương Nam


Tôi đã nghe

Những âm-thanh nhỏ vọng lên từ lòng đất

Như tiếng chuyển mình

của dung-nham quặng sâu

Như điểm sương rơi trên mặt lá sầu

Như tiếng côn-trùng rung động trong đêm...

Phải! Tôi đã nghe thật lâu

Những âm-thanh bé như sợi tóc

Trong yên-lặng biển sâu,

trong mênh-mông bóng tối,

trong lòng đất âm-u

hay vũ-trụ mịt-mùng!...

Có gì nhẹ chạm lướt nhau, rồi cùng rời xa?...

Phải chăng đó là các vi sóng cao,

Hay những tư-tưởng dâng trào,

Vời vợi và trong veo...

Hoặc cảm-thức đổi trao,

Tinh khôi và sáng rực...

Của thần tiên, của hồn thiêng,

hay chính của con người trên mặt đất?

Thật nhẹ hơn tiếng thở,

Thật nhanh hơn nhịp tim...

Trong vô-hình chúng vẫn giao-thoa,

Dù chỉ một thoáng qua

Nhưng giá-trị đậm-đà

Cho cảm-xúc cao xa,

Cho tình-yêu bao-la!...


OVER-FEELING


I heard

Very tiny sounds from the earth

As the turning of magma

Or the noise of dew dropping on the leaves,

Or the voice of insects trembling in the dark yard.

Yes! For a long time I have listened

Sounds smaller than a strand of hair,

In the silence of deep oceans,

In the vast shadow of nights,

In the earth’s score or the unlimited sky…


Is there something touching lightly then leaving.

As ultra micro waves

Or extraordinary ideas dedicated and very bright?

They seem like the pure quintessences

Of angles, of elite spirits,of aliens…

Or are they merely human minds?


Light than a soft breath!

Quicker than a heartbeat!

Although invisible, meeting for just a little while,

But giving deeply: consciousness, emotion,

And precious loving!…


Hương Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét