Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Lòng Bố Thương Con Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image

Lòng Bố Thương Con

Nhất cao là núi Tản Viên!  

Lòng Bố thương con vô biên,

sánh cao hơn núi!

Lòng Bố thương con,

sánh cao bằng Trời.


Inline image

Bố cho con ra đời,

Bố cho con cuộc sống tuyệt vời!

Khi bé tí.  Bố cõng con đi chơi.

Khi trưởng thành,  Bố dạy con làm người,


Inline image 

Con theo chân Bố,
hi sinh phụng sự cho đời.

Con noi gương Bố,

yêu thương ban phát nụ cười.

Sống ngay thẳng.  Sống hiền hòa vui tươi.

Lòng Bố thương con,

sánh cao bằng Trời!


 

Inline image

Bố ơi,  Bố ơi! 

Con thương Bố nhiều,

Lời Bố dạy là ánh đuốc sáng ngời!

Bố ơi,  Bố ơi! 

Con thương Bố lắm!

Hình bóng Bố

là sức mạnh tuyệt vời!

Trong trái tim con. Trong hồn con suốt đời.

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét