Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

NGƯỜI LÍNH GIÀ VÀ NGÀY QUÂN LỰC - Thơ Trần Công / Lão Mã Sơn

 


Hơn bốn mươi Năm vất bỏ kiếm  cung
Lính già lưu vong trông vẫn oai hùng
Tóc đã hoa râm, hai màu đen trắng
Trông còn hiên ngang, màu da sạm nắng

Mười chín tháng Sáu nhớ ngày Quân Lực
Quần áo hoa rừng, mũ đỏ, mũ xanh
Nhịp gót giày saut theo nhạc quân hành
Như từng diễn hành trên đường Thống Nhứt.

Chân bước đi mà lòng buồn ray rứt
Nhớ kỷ niệm xưa, nghe dạ bâng khuâng
Thêm một nỗi lo, lể nầy năm tới
Đôi chân già còn bước nổi nữa không?

Hoa Đô, Ngày 19-6-2021
Lão Mã Sơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét