Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

NỬA MÔI - Thơ Nhược Thu


Anh mới vừa qua phố sáng nay

Chiều đang chầm chậm nuốt trôi ngày 
Ngày đang chầm chậm chờ em đến
Em đến sao mà chậm quá đây 

Anh bước bên đường đếm lẻ loi
Có ai đang đếm buổi xa người 
Người xa đang đếm gì không đếm 
Em có nghe buồn đếm giữa môi?

Nửa môi em thiếu cà phê nếm 
Anh nếm bên trời thiếu nửa môi 
Chút đắng cho anh thầm nhớ lại 
Nửa môi em thiếu xót xa đời 

Một nửa môi hồng thiếu nửa môi 
Không son vẫn thắm mỗi khi cười 
Không đường vẫn ngọt cà phê đắng 
Một nửa xa vì COVID thôi 

Nhược Thu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét