Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Thi nhạc họa VINH DANH QUÂN LỰC VNCH (phần 40): Ý NGA, TRẦN ĐÌNH THỤC, VIVI, DUY QUANG, MAI ĐẰNGNGƯỜI RỪNG
*
“Thi ðua ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng ðầu
Hàng ðầu... rồi tiến về... ðâu?”
Ca dao
*
Chúng ra, anh phải vô… tù
“Đảng Cướp Mạng” giết, chẳng hù một ai
Giết người, bắt phải học bài:
“Khoan hồng, độ lượng” mỗi ngày mỗi ca.
 
Bao nhiêu Hồ Hởi gian tà
Hồ Nghi dẫu chết, phe ta vẫn hùng!
Giam chung cả nước một khung
Nhà nhà ngục thất, khoanh vùng đỏ hoe.
Ý Nga, 28.8.2006

CƠN ĐÓI TRÓI NO
*
“Năm ðồng ðổi lấy một xu
Người khôn ði học, thằng ngu làm thày”
Ca dao
*
Thâm tình cố cựu bạn chia nhau,
Bát cháo cầm chừng nỗi khổ đau,
Bỉ cực tấm thân, tù lép ruột,
Sắn, khoai san sẻ kiếp tù lao!
Ý Nga, 28.8.2006

CÙNG CỰC, KẠN KIỆT
 (Trích thi tập đã xuất bản TỘI ÁC VÀ ĐỒNG LÕA)
*
“Dân ðói mà ðảng thì no
Sức ðâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày
Ðảng béo mà dân thì gầy
Ðộn bắp, ðộn sắn biết ngày nào thôi?”
Ca dao
*
Trại tù “gió lộng, mưa lùa”
Người tù như chỉ mục, đùa gió mưa
Treo thân “ci tạo” đong đưa
Ngày dài chờ đợi, đêm lừa lo âu.
 
Cười đau, khóc hận, lệ trào
Sức cùng, lực kiệt, nguyện cầu an dân
Nào hay cả nước hóa bần
Mỗi nhà một ngục thất! Bần, cố tranh!
 
“Hồng chuyên, vô sản” nhe nanh
Màn đêm buông phủ lộng hành “yêu tinh”
Người tù không án, thụ hình
Súng, gươm, vó ngựa chiến chinh… đâu rồi?
Ý Nga, 29.8.2006


Nhạc phẩm: HOÀI NIỆM
Duy Quang: “Thân mời Quý vi hữu, quý bạn và nhất là những vị một thời từng là “Người Yêu của Lính & Lính Yêu" thưởng thức nhạc phẩm: HOÀI NIỆM - 
Duy Quang- Nhạc Mai Đăng- Hoà âm Võ Công Diên - qua tiếng hát ca sĩ Thai Anh 
để chia sẻ chút tình yêu đơn sơ và ước mơ cao đẹp cũng như nỗi rung cảm đớn đau nhất khi hay tin người yêu của mình đã hy sinh đền nợ nước!
Duy Quang- Mai Đằng - Thái Anh trình bày
https://www.youtube.com/watch?v=L2zVt8kQbgo
Inline image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét