Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

MÓN QUÀ VU LAN - Thơ song ngữ - Mạc Phương Đình - THANH THANH


mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ

bóng mẹ năm nào nay đã xa   
đêm nằm nghe gió lùa thao thức  

mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà 

 

đời sống hôm nay  đầy đủ  lắm            
mà con không mẹ, chẳng còn cha   
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy     

giờ biết thương yêu thiếu mẹ già

 

mẹ đã ra đi thời khó nhọc 
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba 

sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối 
con mắc tù lao phải vắng nhà     

 

gian khó một đời cha mẹ gánh  
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha   
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ   
xin gửi hôm nay một chút quà ?  

 

tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu    

âm dương cách trở mấy đường xa   

nén nhang ngọn nến lung linh gió 

chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa 

                           

         MẠC PHƯƠNG ĐÌNH   


MY VU LAN  PRESENT

 

I gazed in the album at my dear Mom’s picture
And realized that now is so far-off her figure
I listened to the rain as if on my heart flick

The wind blow making me agitatedly nostalgic

 

Although is abundant my current subsistence
Neither my Mom nor my Dad stays in existence
As a child I was so dull being by Mom kissed

Now that I know whom to love, Mom is missed

 

Mom departed this life during a difficult time
Scurrying beneath the burden in our poor clime

Until your last days on manioc hand to mouth
While I was in prison as a “puppet” of the South

 

Such a hard period Dad and Mom bore your part
That feeling of gratitude I bury deep in my heart
Dear Mom please accept from this sad son adrift
On this commemorative day my little humble gift   

 

Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event

Between life and death how far to suffer torment

Joss-sticks and candles spark, the wind uprears

I don’t cry but why my eyes get wet with tears

   

               Translation by THANH-THANH 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét