Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Nỗi Buồn Mất Bạn - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn

Nỗi

Sáng sớm mở hộp thơ

Tôi chưn hửng, sững sờ

Tin vui đâu chẳng thấy

Thấy hung tin bất ngờ

Trần Triết vừa mới mất.


Bạn già về với đất

Như lá vàng mùa Thu:

"Bùi Văn Anh đi trước (1)"

Nguyễn Ngọc Dung theo sau (2)

Nay tới Trần Văn Triết (3)

Ba bạn đã gặp nhau.

Thắp hương lòng dâng Bạn


Khói hương bốc lên cao

Mang theo lời tôi nhắn

Chúc các Bạn an vui

Miền cực lạc vĩnh hằng.


Xin các Bạn hảy chờ

Kẻ đi trước, người sau

Chúng ta sẽ gặp nhau.


Hoa Đô 02-9-2021. 

Trần Công/Lão Mã Sơn

 

(1)     Cựu Đại sứ Bùi Văn Anh

(2)     Bs .Nguyễn Ngọc Dung

(3)     Đại Tá Hải Quân Trần Văn Triết

(Chúng tôi là bạn cùng Hội Quần vợt Mã Sơn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét