Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Niềm Vui Trong Tâm - Thơ Trần Quốc Bảo

Tuổi vàng, cánh hạc thăng hoa,

Gừng kia vốn dĩ, “càng già càng cay”!

Thì vui cho trọn hôm nay,

Túi thơ bầu rượu, tỉnh say với đời!


Ngày mai còn thấy mặt trời

Tạ ơn Thượng Đế, mỉm cười an vui!à

Chốn này, cõi tạm mà thôi,

Dẫu lưu luyến mấy, nữa rồi cũng đi!

 

 Hơn thua, đã chẳng xá gì,

Lợi danh buông bỏ, có chi bận lòng ?.!

Cứ thơ thẩn, cứ thong dong…

Mặc cho Con Tạo chuyển vòng thế nhân!
Đã đành cuộc sống phù vân,

Cỏ cây kia vẫn ân cần nở hoa. 

Chim đàn rộn rã tiếng ca,

Cuộc nhân sinh, vẫn chan hòa thái dương!

 

Đẹp thay, hạnh phúc bình thường!

Vòng tay ôm trọn tình thương đất trời.

Niềm vui trong tim mỗi người,

Giữ tâm tịnh lạc cho đời an nhiên. (*)    

 

          Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

  

(*) Tịnh lạc tâm  là môt “Niệm” của “Thiền hành”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét