Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Biển Vắng - Thơ Diễm Hương


Mt mình lng ngm vt mây trôi
Bóng hoàng hôn ph tím hn tôi
Nht cánh sao rơi bên bin vng
Chnh lòng nh đến người xa xôi
 
Bin ca ngày xưa, bin ca tôi
Cát trng đưa chân sánh bướđôi
Mượn cánh sao rơươm màáo
Che vng nguyt thm làn môi
 
Sóng vn v b, mây vn trôi
Bin vn du êm tiếng ru hi
Du chân nht nhòa theo bin sóng
Để li mình tôi sđơn côi
 
Thương nh bin bun tin bước chân
Vn vương vt áo kiếp phù vân
K nim xin c ng yên mãi
Gi tình theo sóng bin tràn dâng
 
Diễm Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét