Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Mừng Chúa Ra Đời - Thơ Minh Mẫn


Giáng Sinh mừng Chúa ra đời 
Hang lừa máng cỏ là nơi Chúa nằm
Be Lem cánh đồng xa xăm 
Mục đồng lễ vật viếng thăm vái chào 

Thương con Chúa bỏ trời cao 
Đêm đông băng giá ai nào có hay 
Ngôi Hai Thiên Chúa làm người 
Cứu muôn nhân loại  đọa đầy tổ tông 

Nhà nhà kết đèn cây Thông 
Trẻ vui reo thích ngóng trông gói quà 
Quà  tặng gói lời thiết tha 
GiAng sinh Trần thế bao là niềm vui 

Người ơi chia nhau Nụ cười 
Tre thơ thiếu vắng bàn tay vổ về 
Thế gian lắm sự u mê 
Chi con bước lối đường về Chúa ơi 

Giang Sinh mừng Chúa  ra đời 
Năm xưa máng cỏ là nơi Chúa nằm 

Arna 15/12.14 
Noel 2014 
Minh Mẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét