Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Hoa Hồng Mùa Đông - Thơ Diễm Chi
Đông về đậu cánh hoa Hồng
Lá xanh vàng võ, nụ không nở rồi
Hoa tàn nhuỵ rữa chao ôi
Mưa đông đổ xuống tim tôi lạnh lùng
Gió đông thổi bạt không trung
Cây Hồng ở lại trơ khung giữa trời!
Gió mưa lạnh bão chơi vơi 
Đời ai cũng chỉ một thời phôi phai!
Tiếc chi? Một tiếng thở dài
Hồng hoa hẹn một ngày mai Xuân về.

Diễm Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét