Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Đơn Phương - Thơ Lê thị Mỹ Công

Gió bay hoài đuổi theo mây…
Có hay chính gió làm mây bay hoài!
Tình yêu một phía lạc loài,
Cuồng quay…bão tố…chỉ hoài công thôi!
Lê thị Mỹ-Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét