Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Ngồi Nhìn Mây Bay Về Tây - Thơ Lão Báng (Kim Sơn 26/7/2014)


Sáng có con chim đậu trên cành
Tiếng hót vọng xa nghe lanh lãnh
Nâng chén độc ẩm chào ngày mới
Trời Tây vẫn một màu xanh xanh.

Thân cư hải ngoại lòng vương vấn
Tâm tại cố hương đời mong manh
Biết có ngày về nơi cố quốc?
Nhìn trời, mây vẫn một màu xanh!

Đọc câu thơ cổ Vương Xương Linh
Tiển bạn đi về nơi bến nước
Rót rượu uống tràn lòng nhớ thương
Lòng chùng một tất, dạ hoảng kinh

Thơ rằng:
“Cố viên kim tại Bá Lăng tê,
Giang bạn phùng quân tuý bất mê.
Tiểu đệ lân trang thượng ngư liệp,
Nhất phong thư ký sổ hàng đề.”

(Biệt Lý Phố chi kinh-Vương Xương Linh)


“Tiếng địch non xa giục gió vàng
Chàng Siêu tóc bạc chẳng hồi hương
Mười năm nợ nước lòng canh cánh
Muôn dặm tình quê mộng trễ tràng
Áo gấm ngoài thân trùm huyễn hoặc
Bóng mây trước mắt thoảng giàu sang
Năm năm luống đợi mùa dưa chín
Khổ trước vui sau ước cũ càng”

(Làm thay người đi thú lâu năm mong được về.
Thơ Nguyễn Du, Quách Tấn dịch)

Lão Báng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét